Poniższe wpisy są spisem wypraw ratunkowych z 1909 roku, które zamieścił w swojej książce „Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” Mariusz Zaruski

1. Wyprawa po d-ra Ernesta Weissa w dniach 6, 7, 8, 9 i 10 czerwca.

D-r Ernest Weiss, Niemiec, lat 25, profesor gimna­zjum w Hucie Królewskiej na Górnym Sląsku, wyszedłszy samotnie na wycieczkę, zginął na Rysach z wyczerpania. Kości jego zostały przypadkowo znalezione dn. 24 lipca 1913r.

W wyprawie brali udział:
Członkowie Straży Ratunkowej: Klemens Bachleda, Stanisław Gąsienica-Byrcyn, Jędrzej Marusarz-Jarzą­bek, Jan Pęksa, Szymon Tatar, Wojciech Tylka-Suleja, Jakób Wawrytka, Stanisław Zdyb, Marjusz Zaruski.
Ochotnik: Kazimierz Brzozowski.

2. Wyprawa po Ferdynanda Goetla, Władysława Jenknera, Gustawa Jenknera i Ryszarda Maluszkę w dn. 8, 9, 10 i 11 września.

Wyżej wymienieni młodzi ludzie, słuchacze technoIogji z Wiednia, Polacy, wspinając się związani liną północną ścianą Wielkiej Buczynowej Turni, spadli z wysokości 50 metrów. Ryszard Maluszka zginął na miejscu, inni uczestnicy zostali lżej lub ciężej poranieni.

W wyprawie brali udział:
Członkowie Straży Ratiinkowej: Klemens Bachleda, Jan Pęksa, Szymon Tatar, Jakub Wawrytka. Ochotnicy: Józef Bachleda Klimków, Włodzimierz Jodkowski, Adam Staniszewski i Sikorski.

3. Wyprawa po Helenę Koźniewską w dn. 26 września.

Helena Koźniewska, Polka, żona lekarza z Krakowa, schodząc z Łysanek do Dol. Strążyskiej, spadła i za· trzymała się na skraju urwiska, w miejscu, z którego wydostać się sama nie mogła. Doznała lekkich obrażeń i została uratowana przez członka Straży Ratunkowej Jakuba Wawrytkę, zanim Straż przybyła na miejsce.

W wyprawie brali udział:
Członkowie Straży Ratunkowej: Józef Gąsienica-Tomków, Jędrzej Marusarz-Jarząbek, Marjusz Zaruski.
Ochotnicy: Gustaw Kaleński, Tadeusz Korniłowicz.

4. Wyprawa po Helenę Dłuską w dn. 13 października.

Helena Dłuska z Zakopanego, Polka, wspinając się samotnie na środkowy Komin w Dol. Strążyskiej, odpadła od ściany i ciężko się poraniła.

W wyprawie brali udział:
Członek Straży Ratunkowej Marjusz Zaruski. Ochotnik Mieczysław Świerz.

Komentarze